Disclaimer

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Desondanks aanvaardt Het Witte Paard, geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch (inclusief fotokopieën, telefax berichten), of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Witte Paard.

Het Witte Paard
Alle rechten voorbehouden.

Alle aanbiedingen worden gedaan onder voorbehoud van prijs verhogingen veroorzaakt door overheidsmaatregelen.

Alle genoemde arrangementsprijzen zijn inclusief zaalhuur, bediening, bloemstukjes en BTW.